Produkty

MÄSO

Ako pri každom produkte, aj pri našom mäse je rozhodujúcim faktorom to, že od úplného začiatku, čiže od narodenia teľaťa, až po odovzdanie mäsa zákazníkovi, realizujeme vo vlastnej réžii. Tým máme celý proces až po finálny produkt priamo „pod palcom“ a tak vieme zabezpečiť najvyššiu kvalitu. V plemennej skladbe nášho stáda hovädzieho dobytka prevažujú mäsové plemená Limousine a Charolais, ktoré sú najlepšie prispôsobené podmienkam voľného chovu. Rozloha pastvín (cez 500 ha) poskytuje dostatočný priestor pre každodenný pohyb dobytka, vďaka čomu je docielená produkcia zdravého a chutného mäsa, bez prebytočného tuku. Výkrm prebieha pod veterinárnym dohľadom a sú doň zaraďované tie najlepšie a najkrajšie zvieratá. K dispozícii majú veľkorysý priestor, ako aj výbeh. Osobitnú pozornosť venujeme skladbe kŕmnej dávky, aby naše býčky dostali to najlepšie a najzdravšie krmivo. To sa skladá z nami dorobeného sena, senáže, ako aj našou spoločnosťou dopestovanej pšenice. Kukurica je starostlivo vyberaná od prvovýrobcov kde je garancia že odroda nie je geneticky modifikovaná. Kŕmna dávka je teda bez hormónov, bez antibiotík, bez steroidov, bez GMO. Chov a aj výkrm je pod veterinárnym dohľadom, takisto porážka aj rozrábka na našej malej modernej prevádzke prebieha pod dohľadom veterinára z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Porážka sa vykonáva každý týždeň, každý týždeň je v ponuke len čerstvé a zdravé mäso. To má nádhernú štruktúru, prirodzenú farbu a vynikajúcu chuť. Je dodávané pravidelne každý týždeň, vždy čerstvé, priamo od nás – chovateľa a to bez zbytočných priekupníkov. Naše mäso sa vyznačuje nádhernou štruktúrou, svetlou farbou svedčiacou o nízkom veku porážaných zvierat a správnou mierne sladkou a mliečnou vôňou.

Môžete si ho objednať už dnes v našom E-shope.

 

Kone

Venujeme sa chovu a výcviku koní plemena Anglický plnokrvník, v čo najprirodzenejších podmienkach. Mladé kone vyrastajú na pastvine, sú oboznámené s divou zverou, hovädzím dobytkom i dopravnou premávkou (pastvina hraničí na jednej strane so železnicou a na druhej s okresnou cestou). Šesťsto hektárov pastvín predstavuje dostatočnú plochu pre zdravý vývoj pľúc, srdca a kĺbového i šľachového aparátu koní.

 

Seno

Naša spoločnosť každoročne dorába zásoby sena pre vlastnú spotrebu, ako aj pre účely ďalšieho predaja. Moderná technika na prípravu objemových krmovín, ako aj dostatočné skladové priestory zabezpečujú vyrobenie, ako aj suché uloženie prvotriedneho sena. To sa ukladá vo forme guľatých balíkov o rozmeroch 1,25m x 1,2 m, pričom seno v nich nie je príliš silno zlisované, ale balík je dostatočne vzdušný, no zároveň kompaktný. Vďaka rozmanitosti našich lúk, získavame seno s podhorskou kvalitou, ako aj seno z nížinatých trávnych porastov.

 

Slama

Vzhľadom k bio smerovaniu našej spoločnosti, prostriedky na ochranu rastlín – postreky, používame iba v nevyhnutnej miere, v snahe aplikovať tie, ktoré sú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Zber slamy, ako aj jej suché uskladnenie, vykonávame bezprostredne po žatve, aby sme predišli jej zmoknutiu na roli. Takáto slama si zachováva krásnu žltú farbu, hospodárskym zvieratám mimoriadne chutí a zabezpečuje tak dostatočný prísun energie bez prítomnosti umelých chemických látok.